Den Handwijzer is gelegen aan de Bredasedijk 29 in Bergeijk. Grenzend aan de stal, schuur en mestsilo liggen de akkers waarop in 2019 gras en mais worden geteeld. Tevens worden enkele akkers omzoomd door akkerranden van 6 meter breed met een totaaloppervlak van ruim één hectare.

Akkerranden

De foto geheel boven toont de rand van een weilandrand die wordt begraasd en 1 keer per jaar gemaaid. Daar groeien onder andere witte klaver, boterbloemen en in het voorjaar pinksterbloemen en echte koekoeksbloem. De foto's boven deze tekst tonen de randen langs de akkerpercelen. Deze zijn enkele jaren geleden ingezaaid. Soorten die in deze randen jaarlijks terugkeren zijn onder andere margriet, knoopkruid, wilde peen, korenbloem, duizendblad, rolklaver, in de natte delen koninginnekruid, kattestaart en smeerwortel maar ook de minder gewenste brandnetel en akkerdistel. Daarnaast vindt ook fauna hier zijn plek, al moet je daar in het ene geval beter naar zoeken dan in het andere. Ook onderstaand diverse foto's van de randen in 2021.

Kruidenrijk Grasland

Afgelopen najaar is 1.5 ha kruidenrijk grasland ingezaaid. Het mengsel bestaat uit grassen, kruiden en vlinderbloemige. Naast het bekende Engels raaigras zijn in dit mengsel ook beemdlanggras, timotheegras en veldbeemdgras aanwezig, een mix van grassen dus. Daarnaast zijn onder andere de kruiden cichorei, duizendblad en kleine pimpernel ingezaaid, evenals espacette, honingklaver en witte cultuurklaver. De drie laatste zijn vlinderbloemige, deze binden stikstof uit de lucht dat vervolgens als voedingsstof voor de grassen functioneert. Komende jaren gaan we zien hoe zich dat ontwikkeld. Welke invloed hebben de aanwezige kruiden op de opbrengst van het perceel, het graasgedrag van de beesten en de smaak van het vlees. Maar ook op de aanwezigheid van bijen, vlinders en weidevogels op deze percelen. We vullen onze bevindingen hier aan.