Den Handwijzer is gelegen aan de Bredasedijk 29 in Bergeijk. Grenzend aan de stal, schuur en mestsilo liggen de akkers waarop in 2019 gras en mais worden geteeld. Tevens worden de akkers omzoomd door akkerranden van 6 meter breed met een totaaloppervlak van ruim één hectare.

Akkerranden

De foto geheel boven toont de rand van een weilandrand die wordt begraasd en 1 keer per jaar gemaaid. Daar groeien onder andere witte klaver, boterbloemen en in het voorjaar pinksterbloemen en echte koekoeksbloem. De foto's boven deze tekst tonen de randen langs de akkerpercelen. Deze zijn enkele jaren geleden ingezaaid. Soorten die in deze randen jaarlijks terugkeren zijn onder andere margriet, knoopkruid, wilde peen, korenbloem, duizendblad, rolklaver, in de natte delen koninginnekruid, kattestaart en smeerwortel maar ook de minder gewenste brandnetel en akkerdistel. Daarnaast vindt ook fauna hier zijn plek, al moet je daar in het ene geval beter naar zoeken dan in het andere.